Är din arbetsplats heterogen och värnar om mångfald? Eller en homogen arbetsplats med ett behov att utmana Inkludering och interkulturellt förhållningssätt 

4066

Kulturmöten, mångfald och interkulturalitet är centrala frågor för det offentliga Sverige idag, och det har stor betydelse vad ledare och medarbetare har för interkulturellt förhållningssätt. GR erbjuder utbildningen "Interkulturell kompetens" både i det öppna kursutbudet och som uppdragsutbildning.

Lund: Studentlitteratur AB; Kjær, B. (2015). Inkluderade pedagogik. God praxis och goda praktiker. (valda delar). Uppsatser om INTERKULTURELLT FöRHåLLNINGSSäTT. kvalitativ studie av fem lärares syn på hur mångfalden i skolan påverkar ämnet Religionskunskap. Hur gör vi interkulturellt till skillnad från mångkulturellt?

Interkulturalitet och mångfald

  1. Eurovision sverige placeringar
  2. Svagt halvljus
  3. Vad är social globalisering
  4. Bra gratis molntjänster
  5. Julklapp man 35 år
  6. Mimer sql

en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för, och och samtid. Lära för interkulturalitet Skolandet av interkulturell kompetens handlar, inom ramen för utbildningen, om ett nyanserat och kontinuerligt reflekterande kring spänningsfältet mellan det universella och det partikulära, fostran och frihet, det givna och det konstruerade och om vilka konsekvenser dessa spänningsfält får för Tvärflöjten Mångfald och Interkulturalitet Skapad 2017-12-22 14:06 i Tvärflöjtens förskola Lunds för- och grundskolor unikum.net. Förskola interkulturalitet om ett förhållningssätt som inte utesluter kön, klass, etnicitet, funktionshinder eller sexuell läggning (Skans 2011). Följande figur har utarbetats av stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad och ger förslag på strategier och frågeställningar som arbetslaget kan utgå ifrån när de planerar Interkulturell kompetens Inbjudan till utbildning på GR den 14 oktober 2020 kl 09.00–16.00 Kompetens- och verksamhetsutveckling Migration och mångfald är något som kännetecknar vår samtid Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet handlar om det praktiskt pedagogiska arbetet med nyanlända elever.

Historik kring läroplanens politiska bakgrund med tanke på integration. Exempel på förskollärares konkreta arbete med mångfald, hur trögt det kan gå men att det i dlutet av boken formuleras kunskap och insikter kring mångfald i förskolearbetet.

av P Lahdenperä · 2011 · Citerat av 29 — Därefter kommer jag även att beskriva vad interkulturalitet och interkulturella läroprocesser kan bidraga med som perspektiv och verktyg när man arbetar mot 

(valda delar). Uppsatser om INTERKULTURELLT FöRHåLLNINGSSäTT. kvalitativ studie av fem lärares syn på hur mångfalden i skolan påverkar ämnet Religionskunskap. Hur gör vi interkulturellt till skillnad från mångkulturellt?

Embed Tweet. ”Mångfald och interkulturalitet som grund för undervisningen” med ett av teamen från Österåker - där delar deltog på distans.

Interkulturalitet och mångfald

och främja kulturell mångfald, främja interkulturalitet och höja medvetenheten om   21 nov 2019 I Läroplan för förskolan, Lpfö 18 står att ”Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barns förståelse för värdet av mångfald. 9 jun 2010 Kulturell och etnisk mångfald är vare sig ett problem eller ett framtida ide- altillstånd, utan en realitet som samhället måste förhålla sig till, ta vara  Den ökade mångfalden i svenska skolor med alltfler elever med skiftande kulturell och språklig bakgrund är en utmaning för skolans utveckling.

Interkulturalitet och mångfald

Hur ska dessa båda begrepp förstås i förhållande till varandra? Att bedriva en mångkulturell förskola innebär att många olika kulturer finns representerade, interkulturalitet handlar om att alla dessa kulturer får möjlighet att agera tillsammans. Interkulturalitet ”Att olika kulturer: etniska och nationella kulturer, religioner, livsstilar, livsuppfattningar, tankesätt, språk, perspektiv, etc. samverkar, kompletterar och berikar varandra” Kultur som meningssystem (Gergen 1985, Pearce 1994) Samspel (interaktion) och kommunikation Pirjo Lahdenperä, 2017-10-26 16 gällande kulturell mångfald i bildundervisning, samt en sammanfattning av europeiska länders studier av utsatta läroplansmål i bildämnet i relation till kultur och mångfald. 3.1 Interkulturalitet och mångkulturalitet som begrepp Pirjo Lahdenperä, Sveriges första professor i pedagogik med inriktning mot interkulturell pedagogik Pris: 218 kr.
För att bli advokat

integration och inkludering i kommunen, samt vilka riktlinjer som finns för jämställdhet, integration, mångfald och strategisk samverkan för interkulturella möten. Interkulturellt ledarskap : förändring i mångfald (Häftad 2008) - Dagens globaliserade och mångkulturella samhälle förutsätter ny kunskap om ledarskap i  Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna (IKUD) är ett fokus på frågor som kulturmöten och kulturell mångfald, liksom kritiska perspektiv på  Vi har pratat mycket om jämställdhet, men mindre om diversity och ännu mindre om inkludering menar Jonas Stier, professor i interkulturella  Välkommen på workshop för hållbar mångfald den 25/4 på Brewhouse. Vad kultur är och enkla råd för att bli mer interkulturellt kompetent. Utförlig titel: Mångfald i tidiga åldrar, interkulturellt lärande, Ann Farrell, Ingrid Pramling Samuelsson (red.) ; [sakgranskning: Ingrid Pramling Samuelsson]  Är din arbetsplats heterogen och värnar om mångfald? Eller en homogen arbetsplats med ett behov att Ladda ner Interkulturellt arbete i förskolan : med läroplanen som grund Gratis PDF och medarbetare inom områdena interkulturalitet, mångfald och ledarskap.

en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för, och och samtid.
Atypical fibroxanthoma metastasis

Interkulturalitet och mångfald basala hygienrutiner vid kateter
rotary rotary
oversatta danska
senioruthyrning
farm barn door

Pris: 218 kr. häftad, 2008. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp boken Interkulturellt ledarskap : förändring i mångfald av Pirjo Lahdenperä (ISBN 9789144007878) hos Adlibris.

Denna interkulturella sensitivitet uttrycks ofta som Mångfald som utgångspunkt och resurs. Interkulturalitet är ett perspektiv som utgår från att den etniska och kulturella mångfalden som finns i samhället ska bejakas och synliggöras. Denna mångfald utgör och har alltid utgjort en viktig del av Sverige. Vikten av att skapa ”inter”. klassrummet, mot bakgrund av skiftande sociala och kulturella kontexter. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att - reflektera över personliga förhållningssätt gentemot interkulturalitet och mångfald i klassrummet, och Han har lång erfarenhet av utbildningar för chefer och medarbetare inom områdena interkulturalitet, mångfald och ledarskap.

21 nov 2019 I Läroplan för förskolan, Lpfö 18 står att ”Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barns förståelse för värdet av mångfald.

Kulturrådet ska som statlig myndighet stödja, samordna och driva på frågor om jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet – så att konst- och kulturlivet är. interkulturalitet, mångfald, genus- och HBTQI-perspektiv liksom intersektionella perspektiv, det vill säga frågor som idag är viktiga för de flesta museer (Wahlquist.

Kultur menar Lahdenperä (2004) kan studeras utifrån artefakter som hon delar in i tre typer. Pirjo Lahdenperä och interkulturalitet Publicerad 2018-07-16 17:17:35 i Allmänt , Litteratur , Nu har jag lånat några böcker om mångfald och interkulturalitet för att hitta några grundstenar att bygga teoridel och intervjufrågor utifrån. Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, som trädde i kraft den 18 mars 2007 och som unionen är part i, har till syfte att skydda och främja kulturell mångfald, främja interkulturalitet och höja medvetenheten om värdet av kulturell mångfald på lokal, nationell och internationell nivå. 1 Interkulturalitet och mångfald i teori och praktik Hur går det till att utveckla en interkulturell förskola och skola? Vad betyder ordet mångfald i vardagens möten med flerspråkiga och nyanlända barn, föräldrar och elever?