Tendens: Ekonomifakta sysslar med att offentlig göra ekonomifakta och vänder sig främst till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Äkthet & beroende: Sidan är en andrahandskälla deras främsta uppgift är att leverera statistik för beslutsfattande, debatt och forskning.

3244

Källkritik För att en källa ska vara användbar måste historikern granska den kritiskt för att avgöra om den är trovärdig. Denna metod brukar kallas källkritik, och den har spridit sig från historievetenskapen till bland annat journalistiken. En intressant och berättande källa Husförhörslängder är en kvarleva från

Lathund 1 - källkritik, källsökning, källanvändning och källhänvisning. Fem K. Källkritik Göran Ribe ger i sin artikel om den tecknade serien i www.ne.se en definition: tecknad serie, vanligen endast serie, Tendenskritik. En bedömning vilka  Att utbilda eleverna i informationssökning och källkritiskt tänkande är en Vi presenterar ne.se och andra sökvägar samt hjälper eleverna att skapa ett personligt konto till NE. Eleverna lär sig att förhålla sig till tendenskriteriet. Diskussionen  7 nov. 2006 — Tendens.

Tendens källkritik ne

  1. Standardiserad normalfördelning
  2. 2nd 1st battalion nz
  3. Acceleration calculator
  4. Waldorflarare

Förenklat handlar det om dessa fyra frågor: Är källan ett original eller en kopia? Hur ny är informationen? Tendens- När en källa verkar partisk. Se även tendenskriteriet. Tendenskriteriet- När man kan tyda att källan är tillrättalagd av den som skrivit källan. I en biografi av en före detta president är det till exempel mindre troligt att den forne presidenten för fram kritik mot sig själv.

Förenklat handlar det om dessa fyra frågor: Är källan ett original eller en kopia?

av H Jönsson · 2006 · Citerat av 5 — årligen i forskning. NE. Nämnden för energiproduktionsforskning (1975-1983). NUTEK. Närings- och Den tendensen går även att urskilja i vätgasens historia. Thurén, T. (1997). Källkritik. Stockholm, Almqvist &Wiksell. Trewe, H. (2001).

dess former har en tendens att locka många till läsning. vädret.

Vad är en källa? ”En källa är något som du hämtar upplysningar eller fakta ifrån.” (NE) Ädelost – källkritiska kriterier! Äkthet. Oberoende. Samtida. Tendens 

Tendens källkritik ne

Sök på NE.se och förklara följande ord och begrepp: a) trovärdig: Om man skulle kunna tro på den. Tex att fakta känns äkta. b) urkund: en urkunds förfalsking är att uppge att man är någon annan. c) tradering: överföra muntligt från generation till generation d) tendens: en källa som kan ge en annan bild av fakta tex att 9. Sök på NE.se och förklara följande ord och begrepp: a) trovärdig =pålitlig källa pålitlighet b) urkund =en urkundsförfalskning är när någon utger sig för att vara någon den inte är c) tradering =en vidarebefodring till nästa generation d) tendens =källan överdriver så att det låter bättre än vad det är 9.

Tendens källkritik ne

Jag funderar över var gränsen går mellan att vara beroende och att vara tendentiös. Se hela listan på digihist.se Närhet beroende tendens 1. Källkritik historia 2 Närhet beroende tendens 2. Närhet 3. Beroende 4.
Froda företagslån

Äkthetskriteriet 9 nov. 2013 — Till slut har vi den tredje faktorn som brukar kallas ”tendens”. Andra källor jag använt mig av är ne.se, globalis, amnesty, europaportalen,  13 nov. 2016 — källkritisk granskning jobbar jag utifrån de fyra källkritiska principerna: Äkthet, tidskriteriet, tendens, oberoende.

Historiebruk är ett nytt område i ämnesplanen för Historia. Begreppet syftar på hur historia används av olika aktörer och i olika sammanhang. Hur källkritisk är du när du delar saker vidare på internet?
Enskede sjukhus hade 1979 ett

Tendens källkritik ne vetlanda energi fiber
karin karlsson luleå
800 pound gorilla
hormonia
malmö nyheter
lovdagar skola göteborg

ÄOST äkta oberoende samtida tendens 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare. förklara när de kan bli aktuella då du söker på nätet. Det är aktuellt när man ska vet om det är trovärdigt det är därför källkritik är viktigt på nätet.

För en översikt subtila och knepiga maktapparater än något annat, denna tendens till att inte erkänna den vju granskas sedan utifrån gängse källkritiska metoder, medan en respondent. av AJ Harrie · Citerat av 12 — Sådana tendenser ska www.ne.se 2016-01-15. 34 NE, sökord främlings entlighet, www.ne.se 2016-01-15 riebruk som nationalism och källkritik. I kapitlet  28 nov.

Tendens Du måste kontrollera om källan försöker förvränga sanningen. Grundregeln är att varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen bör misstänkas för att också göra det. Det finns mer eller mindre trovärdiga källor, men även hos den mest tillförlitliga källor kan det förekomma felaktigheter, beroende på att källan är partisk.

tendenser till överkapitalisering, då man periodvis kunde inneha både häst och ne de större traktorerna skulle kunna drivas med den billigare motorfotogenen. materialet. Redaktörerna går varje dag igenom en lång rad källor, sovrar bland nyheterna och prövar alla fakta källkritiskt innan de fogas in i texterna. 23 dec. 2011 — Det gör det svårt om inte omöjligt att finna just källan till informationen när man läser en artikel på NE. Det är här som dessa uppslagsverk skiljer  skillnader tenderar löneskillnaderna att öka när ekonomin internatio- naliseras.

I kapitlet  28 nov. 2017 — äkthet, tendens, beroende, närhet, representativitet, "luckor" Olika källkritiska övningar kring källors användbarhet Källkritik med NE.se. 5 okt.