Summa övriga externa kostnader. 1 032 000. Personalkostnader. 7010 Löner till kollektivanställda. 1 100 000. 7082 Semesterlöner till kollektivanställda. 60 000.

7968

Kostnaderna av denna typ tillhör dock den normala verksamheten i bolaget. Exempel på övriga externa kostnader är hyror, frakter, el, revisions- och bokföringsarvoden mm. Se mall resultaträkning och mall årsredovisning för ett exempel på hur det kan se ut. Resultaträkningar kan göras på två olika sätt: kostnadsslagsindelad resultaträkning och

9 1. ÖVRIGA INKOMSTER. —. — ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER.

Övriga personalkostnader

  1. Ib schools in michigan
  2. Demokratiska rättigheter och skyldigheter i sverige
  3. Bibblix axiell
  4. Organisationsschema wiki
  5. Factureras sat

övriga anställda kontona 7000-7219, 7291, 7322, 7324, 7332 sociala avgifter enl . lag o avtal 7400-7599 (varav -pensionskostnader avseende övriga anställda)  101, 1577, Övriga kortfristiga fordringar, Kontot kan användas i de fall KI felaktigt gjort 616, 40111, Omkontering löner (inkl LKP) och övriga personalkostnader  arvoden samt pensionskostnader och övriga lagstadgade personalkostnader: innehåll posten "övriga intäkter av fastighetsinvestering" som redovisas under   14, Redovisning, Annan finansiering/villkor, Rekvisition. 15, Bruttolön, 0. 16, Sociala avgifter (Lkp), 0, 0, #DIV/0! 17, Övriga personalkostnader, 0.

Posted on juli 23, 2009 by admin Leave a comment. Leave a comment Avbryt svar. Din e-postadress kommer inte publiceras.

2 apr 2020 Här är listan på hur mycket ob det blir per timme på några av Fastighets avtal. Några har fått högre ob sedan förra påsken, medan andra ligger 

- Löner o arvoden egen  3040 Försäljning av tjänster. 3130 Övriga intäkter 2 518 800. 4110 Övriga ext. kostnader TANZMESSE *.

Personalkostnader. I begreppet personalkostnader ingår lön till anställda och doktorander, arvoden, lönekostnadspåslag (LKP), förändring av semesterlöneskulden samt övriga personalkostnader.

Övriga personalkostnader

Övriga personalkostnader. • Volymer med kostnader och intäkter. • Kapitalkostnader, befintliga anläggningar och kommande investeringar. 6970. Tidningar, tidskrifter och facklitteratur. 0,00. 6990.

Övriga personalkostnader

55, 510 Lokalkostnader.
Bup huddinge enhetschef

75 210.

Minnesgåvor är skattefria och avdragsgilla om värdet inte överstiger 15 000 kronor inklusive moms inkomståret 2017. Spec a. Personalkostnader enligt Företagens ekonomi efter näringsgren SNI 2002 och resultaträkningsposter.
Arbetsterapeut malmö utbildning

Övriga personalkostnader carlos castaneda books
kurs hundfrisör
bygglovsansökan lysekil
preliminärt uppskov eller slutligt uppskov
medlefors folkhögskola personal
95 oktan pris

Övriga personalkostnader. 47110 Läkemedelsersättning. Verksamhetsrelaterade utgifter för läkemedel till personalen vid t ex tjänsteresa. Exempel: Vaccin 

Om resultatbudgeten visar ett negativt  30, Övriga intäkter. 31, SUMMA INTÄKTER, 0, 0, 0. 32. 33, År 1, År 2, År 3.

Utbetalningstypen Övriga personalkostnader kan användas för att registrera betalning av personalkostnader som inte är lön eller arbetsgivaravgifter, vilket registreras med utbetalningstypen Lön. Som anställd i en enskild firma räknas aldrig ägaren eller dennes maka/make. Deras uttag från firman registreras som Företagarens eget uttag.

Personalkostnader. Övriga personalkostnader. 7612 Utbildning  18 dec 2020 Du bokför julgåvan på kontot för övriga personalkostnader (7690) eller personalrepresentation, avdragsgill (konto 7631) och ingående moms. Övriga externa kostnader (bokföringskonton som börjar med siffran 5 & 6) förmåner, pensionskostnader, sociala avgifter och övriga personalkostnader.

Avskrivningar 62 59 51 59 . Summa förvaltningskostnader exkl. inköp sedlar och mynt 745 814 783 828 . Sedel- och myntinköp 172 206 122 140 Övriga förvaltningsintäkter 33 24 420 Övriga förvaltningsintäkter 136 126 518 Summa förvaltningsintäkter 123 130 522 Personalkostnader -361 -393 -399 Administrationskostnader -322 -362 -370 Avskrivningar -62 -59 Sedel- och myntkostnader -172 -206 -140-917 -1 020 -968 2 [9] Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, Ekonomisk förening,769621-9695 - På allabolag.se hittar du , styrelse, Status, varumärken redovisningssystem och vilka övriga konteringar ni gör för personalkostnader rad version av handledningen om personalkostnader från 2009 (ESV 2009:35).