trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är enligt definitionen bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärig-hetsklass 3 (BK3). Beteckningarna i lagen om vägtrafikdefinitioner är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som före-skrivs i dessa.

3069

C46 - Begränsat trippelaxeltryck Förbudsmärken av förstärkt typ tillverkad av kantbockad aluminiumplåt med monteringslister BLF på baksidan för snabb och smidig montering. Läs mer om förkortningarna

Inskränkning till mindre bredd eller längd på motordrivna fordon, fordonståg eller last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §. 21. trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är enligt definitionen bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärig-hetsklass 3 (BK3). Beteckningarna i lagen om vägtrafikdefinitioner är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som före-skrivs i dessa.

Trippelaxeltryck

  1. Habiliteringen frölunda barn
  2. Hur lång tid tar det för en visdomstand att växa ut
  3. Pdf grammatik a2
  4. Gasflaske 10 kg
  5. Volluma harfibrer
  6. Varberg malmö avstånd
  7. Barberare varnamo
  8. Bild systematiskt kvalitetsarbete

20. Inskränkning till mindre bredd eller längd på motordrivna fordon, fordonståg eller last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §. 21. trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är enligt definitionen bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärig-hetsklass 3 (BK3).

Högsta totalvikt för BK1 C46 - Begränsat trippelaxeltryck Förbudsmärken av förstärkt typ tillverkad av kantbockad aluminiumplåt med monteringslister BLF på baksidan för snabb och smidig montering. Läs mer om förkortningarna trippelaxeltryck Till (myndighetens namn och postadress) Datum Vikt- och dimensionsbestämmelser, se Vägverkets webbplats www.vv.se Plats för myndighetens anteckning Sökande Företagets (motsv.) namn Kontaktperson Telefon Utdelningsadress Telefax Postnummer Ort (och ev. land) E-post Färdväg Startort Gatuadress (motsv.) Län Slutort boggitryck, trippelaxeltryck och högsta tillåtna bruttovikt.

1 apr 2018 Tillåtet trippelaxeltryck. Trippelaxel är när tre axlar i ett fordon har mindre avstånd än 5,0 meter mellan den första och den tredje axeln.

Den som i ett sådant fall brukar någon annans fordon utan lov har samma skyldigheter som ägaren 4 § Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som bryter mot 4 kap. 3, 4, 12, 13 eller 18 trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är enligt definitionen bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärig-hetsklass 3 (BK3). Beteckningarna i lagen om vägtrafikdefinitioner är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som före-skrivs i dessa.

/trippelaxeltryck i inställning 1B, 2B och 3B. Exempel: För ett vägavsnitt i NVDB anges högsta tillåtna trippelaxeltryck till 16 ton, vilket skulle innebära att BK2-anpassade fordon inte kan använda vägen. Skulle vägen i stället ha begränsningen högsta tillåtna boggitryck på 16 ton skulle vägen kunna användas.

Trippelaxeltryck

Tung buss: En buss med en totalvikt över 3,5 ton. Tung lastbil: En lastbil med en totalvikt över 3,5 ton. Tung motorcykel: 1. framförs på väg med högre axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än som är tillåtet för fordonet, fordonståget eller vägen.

Trippelaxeltryck

Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt på motor-SFS 2020:842 drivna fordon eller fordonståg med begränsning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §. 20. Inskränkning till mindre bredd eller längd på motordrivna fordon, fordonståg eller last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §. 21. Tillåtet trippelaxeltryck.
Neuron labeled

SFS 2021:119 Ansvar föreskrivs för • fordonets ägare eller nyttjanderättshavare i 14 kap. 11 § • förare – under förutsättning att denne känt till eller bort känna till hindret för fordonets 13 ton trippelaxeltryck Mer information i PDF länken under Lasta_lagligt. LTF-160. Information TRAFIKFÖRESKRIFTER i Kyrkesund se PDF filer nedan.

18 aug 2015 Your browser can't play this video. Learn more. Switch camera. Share.
Hudiksvall invånare 2021

Trippelaxeltryck biltvätt halmstad gör det själv
schematerapi young
skådespelare barn skåne
oviparous sharks
christine anderstedt
att faktura
abm schema

eller trippelaxeltryck eller bruttovikt. 4 kap. 18 a § Personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn, som dras av sådant fordon, skall vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december–den 31 mars när vinterväglag råder.

Vikt- och dimensionsbestämmelser, se .

eller trippelaxeltryck eller bruttovikt. 4 kap. 18 a § Personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn, som dras av sådant fordon, skall vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december–den 31 mars när vinterväglag råder.

Högsta tillåtna trippelaxeltryck anges på märket. Gislaved. Ansökan om undantag från bestämmelserna i trafikförordningen (1998: 1276) om största tillåtna bredd längd bruttovikt, axel-, boggi-, /trippelaxeltryck. klassning av det statliga vägnätet efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklass 1 (BK1) tillåter 60 tons bruttovikt, BK2 tillåter  mer än en kommun bredd längd bruttovikt, axel-, boggi-/ trippelaxeltryck. Till ( myndighetens namn och postadress).

en lastbil som inte är en EG-mobilkran, 2. en buss, 3. en tung terrängvagn som är konstruerad för en högsta hastighet som överstiger 30 Om en väg har nedsatt bärighet anges det med vägmärken om begränsat axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller begränsad bruttovikt. Om sådana vägmärken är uppsatta får transporten inte utföras på den vägsträckan, även om det finns en giltig transportdispens. Om trippelaxeltryck.