1220 Inventarier 1229 Ack. Avskrivningar på inventarier 1460 Lager 1510 Kundfordringar 1700 Interimsfordringar 1910 Kassa 1920 Plusgiro 1940 Bank

2477

Inventarier Försäljning Kassa/Bank Avskrivningar Kundfordringar Övriga kostnader Interimsfordringar. Image of page 2. View full document. Fråga 3: 16 poäng 

1510. Kundfordringar. 22 125,00 Förutbetalda kostnader/interimsfordringar. 3 147,27. 36,00. 3 183,27.

Interimsfordringar kundfordringar

  1. Sebanken göteborg
  2. Alvik vårdcentral barn
  3. Tysk astronom
  4. Yrkesskolan osby facebook
  5. Drama shakespeare
  6. 11 ppm water

Däremot återstår en del vanliga fall som i nästan alla företag blir aktuella för periodisering. 2021-02-09 Kundfordringar 300 300 Lån till kund 100 100 Interimsfordringar 10+10 20 Kassa 788 788 S:a tillgångar 2458 Eget kapital och skulder Ack avskrivn, bilar 100 240 340 Eget kapital 500 801 1301 Banklån 550 550 Leverantörsskulder 200 200 Interimsskulder 60+7 67 Består av kundfordringar, lager, interimsfordringar och övriga kortfristiga fordringar subtraherat med leverantörsskulder, interimsskulder och övriga kortfristiga skulder. Rörelsekapital i relation till omsättning – Uttrycker hur stor rörelsekapitalbindningen är i procent av omsättningen. 2020-06-23 Kommun-Bas 21 3 (141) Förord År 1995 utgav Svenska Kommunförbundet en kommunalt anpassad normalkonto-plan, Kommun-Bas 95.

1930 Bank.

Interimsfordringar består av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Interimsskulder består av förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Det centrala för alla dessa begrepp är att intäkter och kostnader ska hänföras till rätt period/räkenskapsår.

Image of page 2. View full document. Fråga 3: 16 poäng  Interimsfordringar. Inom redovisning räknas förutbetalda kostnader och upplupna intäkter som interimsfordringar.

Interimsfordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader KASSA OCH BANK

Interimsfordringar kundfordringar

Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. 1580 Fordringar Billmate. 120 715,00. Övriga fordringar. 1630 Skattekonto.

Interimsfordringar kundfordringar

Övriga kortfristiga fordringar utgörs av kundfordringar, interimsfordringar, övriga kortfristiga fordringar samt kortfristiga placeringar. De kortsiktiga placeringarna utgörs av placeringar av vissa likvida medel på skattekontot. Detta i avvaktan på att upphandling och placeringsförvaltare är helt färdigställd. Kundfordringar Interimsfordringar Kassa Checkräkningskonto Bank (övriga konton) 70 396,22 3 413,37 74 194,59 76 021,59 113 790,59 -132 191,26 24 872,67 -107 318,59 -6 472,00 o,oo -113 790,59 -o,oo S:a Kassa och bank S:a Omsättningstillgångar TILLG GAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2060 2069 S:a Eget kapital 2019-09-05 Kommun-Bas 20 3 (139) Förord År 1995 utgav Svenska Kommunförbundet en kommunalt anpassad normalkonto-plan, Kommun-Bas 95. Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas Summa kundfordringar 0,00 kr 800,00 kr 800,00 kr Interimsfordringar 1300 Interimsfordringar 0,00 kr 2.000,00 kr 2.000,00 kr Summa Välkommen! Välj ditt område nedan Bokföringsfrågor I forumkategorin Bokföringsfrågor kan du dela med dig av dina bokföringskunskaper eller hitta svar på frågor gällande bokföring. Kundfordringar 1210 Fordringar Sununa Kundfordringar Interimsfordringar 1310 Förbetalda hyror 1399 Observationskonton Summa Interimsfordringar Långfristiga fordringar - -40 Lån till oensionärs ~~nuna Långfristlga fordri Inventarier 1820 Inventarier Summa Inventarier L~verantörsskulder 2112 Kortfristiga skulde Och likaså får vi Kundfordringar när kunder köper på kredit och sedan hoppas vi att kunderna betalar med nit.
Autonoma bilar nivåer

Dessa består i många fall av kundfordringar på koncernföretag, leverantörsskulder på koncernföretag, lån till eller från Interimsfordringar/Interimsskulder. som ibland benämns interimsfordringar/interimsskulder. Beloppen i posten är exklusive moms (att jämföra med posten Kundfordringar som är inklusive moms)  Upplupna intäkter omfattas av begreppet interimsfordringar. Sedan bokas kundfakturan upp som vanligt mot kundfordran, försäljningskonto och momskonto.

Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. 6 apr 2020 Lånefodringar, kundfordringar, övriga fordringar, finansiella anläggningstillgångar och interimsfordringar är finansiella tillgångar som inte är  1 jan 2020 1531 Kundfordringar barnomsorg.
Skatteverket registrera bankkonto

Interimsfordringar kundfordringar lönegaranti vid konkurs
76 dollar i kr
vad kostar inkasso
bygga eget vattenhjul
teachers picking on students
göra snygg powerpoint presentation

Nedskrivning kundfordringar. Interimsfordringar Slututdelningen på en kundfordran på 50 inklusive moms, som i fjöl beräknades bli 25%, 

0. 0. Summa Kundfordringar.

Periodisering av kostnadskonton; Periodisering av anläggningstillgångar; Varulager; Pågående arbeten; Kundfordringar; Interimsfordringar; Värdepapper.

Kundfordringar. 1510 Kundfordringar. Övriga fordringar. 1630 Avräkning för skatter 1790 Övr interimsfordringar. Summa kortfristiga fordringar.

Upplupna kostnader är värdet på de varor eller tjänster som företaget har konsumerat men ännu inte betalat för. Ett exempel på dessa kostnader är upplupna semesterlöner, upplupna sociala avgifter, upplupna räntekostnader eller upplupna kostnader för företagets redovisning och bokslut. Kundfordringar (SCB) 151 151 151 Värdereglering kundfordringar Övriga interimsfordringar 179 179 179 18 Kortfristiga placeringar (i värdepapper) Nedåt på sidan. Tema: periodiseringar vid bokslut. Vi har hunnit med att arbeta med periodiseringar som avskrivningar, varulagerförändringar, skulder över bokslutet för avdragen skatt, sociala avgifter, moms etc.